Om kystliv Holbæk

Formål

Formålet med Kystliv Holbæk er at bruge den lokale maritime natur og kultur, som afsæt for at skabe værdi i et moderne samfund, særligt med fokus på fællesskab, identitet og læring.

Om Kystliv Holbæk

Kystliv Holbæk er en forening etableret i 2018, med en mission om lokalt og nationalt, at skabe en ny og stærkere relevans for brugen af vores kystnære natur og kultur. Vi arbejder på at inddrage og aktivere mennesker i alle aldre og i alle livssituationer, med at levendegøre og derigennem revitalisere 1800- og 1900-tallets danske kystnære og egnstypiske fiske- og brugsbådskultur.

Sejladsen og brugen af traditionelle både på vandet til fiskeri og KystFriluftsLiv, samt de håndværk der har at gøre med bygning og vedligehold af bådene, er de konkrete aktiviteter vi arbejder med. Vi har fokus på lokale traditioner, vi arbejder så vidt muligt i naturmaterialer og vi har en bæredygtig tænkning og tilgang i alle aktiviteter.

Kystliv skal arbejde med de problematikker, der findes i et moderne samfund:

  •  At der skal laves god skole, ungdomsuddannelse og uddannelse.
  •  At alle skal have mulighed for et godt fritidsliv og at fællesskab på tværs tillægges stor værdi.
  •  At turisme, byudvikling og et levende havnemiljø med erhverv er vigtigt for nutidens byer.

Missionen er konkret udmøntet i et levende aktivitets, lærings- og undervisningsmiljø. Et sted hvor alle borgere, elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser kan engagere sig, arbejde, undervises og efteruddannes praksisnært i den kulturarv, der er knyttet til livet på Isefjorden. Udgangspunktet er fiskeri fra klinkbyggede både bygget ud fra den dansk/nordiske fiske- og brugsbådstradition.

Bestyrelsen i Holbæk Kystliv

Thomas Højrup (formand). Professor i etnologi med speciale i kystkultur, dr. phil. et mag. art. Formand for bestyrelsen for Han Herred Havbåde, medlem af bestyrelsen for Skibsbevaringsfonden
Linda Hebo Lange (næstformand) Advokat (H) og beneficeret forsvarer. Direktør i Hebo Lange Advokater.
Egon Hansen (kasserer) Har arbejdet med ledelse og administration i diverse virksomheder, offentlige institutioner og faglige organisationer. Desuden er Egon Hansen engageret i en række bestyrelser, blandt andet som næstformand i Skibsbevaringsfonden.
Nis Olsen (bestyrelsesmedlem) Journalist, lokal træskibssejler og fisker gennem syv generationer fra Tuse Næs.
Ebbe Kromann Andersen (bestyrelsesmedlem) Lektor cand.pæd. på Københavns Proffesionshøjskole.
Bjarke Wahlqvist (bestyrelsesmedlem) Kaptajn og forstander på Skoleskibet Georg Stage.
Torben Heegaard (suppleant), lærer på Holbæk 10.klasse center, uddannet friluftsvejleder og under uddannelse til sejladsvejleder.
X