I lære som bådebygger

I lære som bådebygger

Udskolingsklasser fra Holbæk Kommune arbejder i ugeforløb de næste måneder indtil sommerferien i projektet
Håndværk på Havnen. Hver uge laver eleverne tre både, som de søsætter fra Bystranden hver fredag kl 12.

På billederne ses 7e fra Vipperød Skole.

Eleverne arbejder som smede, sejlmagere, malere og bådebyggere. De er en del af en rigtig håndværksproduktion, og prøver det at være håndværker af på egen krop. Projektet opfylder både faglige mål i udskolingen, men åbner også en verden indtil attraktive uddannelser indenfor håndværk og søfart.

Projektet Håndværk på Havnen er udviklet af U/Nord-maritime håndværksfag og Museet for Søfart.
Fregatten Jylland og Kystliv Holbæk er partnere i projektet.

Nordea-Fonden støtter – tak til dem.