Nu er det tid til sommerferie

Nu er det tid til sommerferie

Intro

I dette forår har Kystliv Holbæk på mange måder bevæget sig fra at være i en opstartsfase, til nu at have etableret sig som institution, der arbejder med kultur, læring, uddannelse og fritid. En institution der har sat en retning og som forfølger den.
De fysiske rammer om Kystliv og på hele Blegstrædehagen er blevet forbedret med flot belægning. Vores nye festlige naboer mod vest Gl. Havn Streetfood har skabt et godt og glad havneliv, og vores gode naboer mod nord på Nationalmuseet har travlt med deres store skibe og en masse unge, gæster og sejladser. Kystliv bliver ivrigt besøgt af turister, borgere, foreninger og virksomheder. Nogle kommer blot for at kigge, og andre bruger Kystliv til møder og andre aktiviteter.
Visionen for Holbæk Havn, som politikere og borgere ønskede for år tilbage; et levende havnemiljø med kultur, uddannelse, fritidsliv, turisme, gode byrum og fortsat udvikling, er ved at blive en realitet.

 

Udviklingsprojekt af Kystliv Holbæk

Gennem de sidste to år, har vi på Kystliv Holbæk arbejdet med et udviklingsprojekt. Formålet med projektet har været at forfølge nogle helt grundlæggende elementer i Kystliv: Kultur, læring og fællesskaber.
I projektet er der ansøgt om og nu bevilget midler fra to fonde. Det er fondene A/S Dampselskabet Orient`s Fond og Realdania. De resterende midler og helt uvurderlig hjælp kommer fra Holbæk Kommune. Tusind tak for samarbejdet til alle involverede i den indledende fase. Projektets partnere er: DTU Aqua, Aarhus Universitet, Center for Marin Naturgenopretning, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune.
Den endelige udvikling af projektet vil pågå frem til sommeren 2024. Byggeriet vil gennemføres frem til sommeren 2025.

 

Maritim10

For en god uge siden afsluttede Danmarks første maritime 10. klasse deres skoleår. Ønsket om at skabe kommunal 10. klasse, med et meget tydeligt maritimt indhold er gået godt. Eleverne har været på fantastiske togter med Nationalmuseets store skib Bonavista, de har lært at sejle i Kystlivs Isefjordsjoller, de har alle bestået duelighedsprøven og fået en lang række værdifulde ting med sig fra et fantastisk skoleår.
Maritim10 er forankret ved Holbæk 10. Klassecenter, men laver det sammen med Nationalmuseet Søfart og Maritime Håndværk og Kystliv Holbæk.
En stor andel af eleverne vælger en maritim uddannelsesvej.

 

 

FGU-Maritim

I det kommende skoleår starter FGU Nordvestsjælland FGU-Maritim. Det er et uddannelsestilbud for unge fra 16 - 25 år. Tilbuddet forbinder folkeskolen med de ordinære uddannelser - ex. de maritime. Tilbuddet hjælper unge, der har brug for en hånd, med at komme bedst muligt videre.
FGU Maritim er et samarbejde mellem FGU-NVS, Nationalmuseet Søfart og Maritime Håndværk og Kystliv Holbæk.

 

Lejre Højskole - højskolebåd nr. 1

Hen over denne vinter og forår har Kystliv bygget den første af to både til den kommende Lejre Højskole. Højskolen får en kystlivslinje, og til den behøver de både og et bådebyggeri. Det hjælper Kystliv dem med, mod betaling. Udgangspunktet for deres nye 17,4`` jolle SKJOLD, er en Isefjordsjolle fra den vestlige Isefjord. En helt åben båd med kragerig, som har været anvendt til fiskeri og transport i den første halvdel af 1900-tallet.
Båden er en traditionsbåd. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i en lokal tradition eller designramme, som afspejler den natur og kultur båden har været en del af. Bådebyggeren - i dette tilfælde Kystliv, har så tilpasset båden til den aktuelle brugers behov. Sådan er SKJOLD blevet til.
Rasmus Hammer Olsen har været primær bådebygger på nybygningen, og bygget den sammen med kystlivsbådebygger Joakim Okkels og bådebyggerlærling Lauge Honore Bisgaard.

 

 

UNESCO

Gennem de sidste år har en fællesnordisk gruppe arbejdet for at kulturen omkring den nordiske klinkbyggede båd kunne optages på UNESCO´s verdensarvsliste over umistelig immateriel kulturarv - det lykkedes i december 2021. I den anledning afholder Roskilde Vikingeskibsmuseum og Kystliv Holbæk d. 21. og 22. september i samarbejde en fællesnordisk UNESCO-konference med afsæt i dette tema.
Det bliver rigtig godt - følg linket, og se om det er noget for dig.

 

Klimasejlads

Klimasejladsen blev i maj afholdt for 3. gang. Det hele blev arrangeret UngHolbæk i samarbejde med UngHavn Nationalmuseet Søfart, Ungeklimarådet, Studenterhuset Lucerna, Maritim10, BogstaveligTalt, Dansk Tang og Kystliv Holbæk. Klimasejladsen er et godt bud på at unge får mulighed for at engagere sig og være medskabere af et event, som bliver en del af vores fælles demokratiske samtale om løsninger på problematikker for fjord, miljø og klima. Fjordens tilstand undersøgt. Tiltag blev diskuteret og kvalificeret af eksperter, politikere, eksperter, unge og landbruget debatterede.

 

 

Afslutning

Nu er det tid til sommerferie, og til andet end Kystliv.
Rigtig god sommer til alle.
Hvis nogen har interesse i at se Kystlivs første nyhedsbrev, så skriv til tm@kystliv.dk - så sender jeg det gerne afsted til jer.

Venlig hilsen
Kystliv Holbæk - Ture Møller