Velkommen til det første nyhedsbrev fra Kystliv

Velkommen til det første nyhedsbrev fra Kystliv

Kystliv Holbæk blev etableret som forening i maj 2018. Vi åbnede Kystliv i vores store hal på havnen i Holbæk i juni 2019, og nu tre et halvt år senere, er vi kommet et godt igang med vores arbejde.
Helt overordnet arbejder vi for at skabe fællesskab og læring med afsæt i den lokale kystnære natur og maritime kulturhistorie. Kystlivs aktiviteter skal være relevante for de problematikker, der findes i et moderne samfund: God skole og uddannelse, gode muligheder i byen og lokalområdet for alle borgere. Bæredygtig tilgang, tænkning og brug af naturen, og vi skal medvirke til sund bosætning - helt grundlæggende skal Kystliv være med til til at gøre vores egn til et godt sted at bo og besøge.
Kystliv har to konkrete mål.


Dels at lykkes med at skabe værdi lokalt gennem aktiviteterne på Kystliv, og dels at udbrede ideen bag Kystlivs virke til andre institutioner, steder og byer i Danmark.
Når man læser dette og de kommende nyhedsbreve, skal disse mål for Kystlivs arbejde gerne kunne ses.
Vi vil udsende et nyhedsbrev fire gange om året, og vi håber at du ind imellem vil kigge forbi Kystlivs Facebook eller Instagram og følge vores dagligdag.

Unesco


Gennem de sidste år har en fællesnordisk gruppe arbejdet for at kulturen knyttet til den nordiske klinkbyggede båd, kunne optages på UNESCO´s liste over umistelig immateriel kulturarv - det lykkedes i december 2021.
De drivende kræfter bag dette arbejde har i Danmark været: Merete Ettrup (Træskibssammenslutningen), Kirsten Monrad Hansen (Han Herred Havbåde) og Søren Nielsen (Vikingeskibsmuseet).
I hele Norden har mange andre bakket op og hjulpet med processen - blandt andet Kystliv.
I september 2023 skal Roskilde Vikingeskibsmuseum og Kystliv Holbæk afholde den første fællesnordiske UNESCO konference om hvad der nu skal ske med sagen.
Arbejdet med denne konference kommer I til at høre meget mere om.
Præstø


Foreningen for Traditionelle Håndværk har sat gang i kystlivet ved Præstø Fjord. De er i gang med at bygge en lokal lods- og fiskejolle. Fredejollen, som den bliver kaldt lokalt, er oprindelig opmålt og tegnet af Jes Kromann da han arbejdede i Skibsbevaringsfonden. Kystliv har brugt hans fine tegninger, som afsæt for at redesigne Præstøs nye Fredejolle, så den kan det folkene i Præstø, har behov for i dag.
Foreningen har købt færdige tegninger, skabeloner, materialer og får konsulentbistand fra Kystliv Holbæk, til at komme sikkert igennem deres projekt.

 
Kulturrygsæk


Holbæk Kommunes kultur- og fritidsudvalg har ønsket at børn i Holbæks folkeskoler har en fælles kulturel ballast. Noget der giver eleverne et billede hvor de kommer fra og hvad der kendetegner deres sted i kulturel forstand - et afsæt. Kystliv har de sidste år afviklet rigtig mange Kulturrygsæk forløb med alle 6. klasser i kommunens folkeskoler.
Lærerne har kunnet vælge mellem tre forløb, med hvert deres sigte, men alle omhandlende maritim natur, kultur, fiskeri, sejlads og håndværk.

 
Tour de Topsejl
Tour de France kom forbi Holbæk. Det var en kæmpe fest og Kystliv bidrog med projektet Tour de Topsejl. UngBåd syede de ti dagen passende topsejl.

UngBåd og UngHavn


UngBåd er en maritim ungdomsklub for unge mellem 16 til 25 år. Hver tirsdag fra kl. 16 til 19 er alle unge velkomne på Kystliv. Vi hygger, laver mad, sejler, fisker, bygger båd, syr sejl - alt muligt.
UngHavn er ungdomsskole og forankret i UngHolbæk. Det er et tilbud for 13 til 17 årige. De er lidt ved os, men mest ved vores gode naboer Nationalmuseet - Søfart. Det er også hver tirsdag kl. 16 til 19.


Håndværk På Havnen


7., 8. og 9. klasser fra Holbæk Kommune har i foråret 2022 arbejdet i ugeforløb.
Hver uge laver eleverne tre meget enkle både, som er blevet søsat om fredagen
Eleverne arbejder som smede, sejlmagere, malere og bådebyggere.
De var en del af en rigtig håndværksproduktion, og prøvede at være håndværker på egen krop.
Projektet opfyldte både faglige mål i udskolingen, men åbnede også døren indtil en verden indenfor håndværk og søfart.
Projektet Håndværk på Havnen er udviklet af U/Nord-maritime håndværksfag og Museet for Søfart.
Fregatten Jylland og Kystliv Holbæk er partnere i projektet, som vi pt. undersøger muligheden for at starte op igen.

 Maritim10


Det første halve år i den helt nye maritime 10. klasse er nu meget vel overstået.
Klassen har sejlet med Nationalmuseets skonnert Bonavista, de har lært om den nordiske klinkbådstradition, de lærer at sejle i Kystlivs joller, er ved at blive dygtige rorsmænd for årer og sejl og de har lært grundlæggende maritime håndværk.
Derudover har eleverne også de traditionelle fag dansk, matematik og engelsk.
Den Danske Maritime Fond støtter Maritim10 med henblik på, at der de første to år udvikles et Maritim10-koncept, der kan skaleres nationalt.
Maritim10 er et samarbejde mellem Holbæk 10. Klassecenter, Nationalmuseet Søfart og Maritime Håndværk og Kystliv Holbæk.

 

IB/Cas Camp med Stenhus Gymnasium og UngBåd


Sommerskolen med kystliv som tema var for elever på Stenhus Gymnasiums IB/CAS linje og Kystliv Holbæks UngBåd i hele uge 31. I tre både sejlede vi fra Holbæk til smukke Kongsøre ved Lammefjorden og etablerede vores lejr.
Der blev fisket med net, samlet muslinger til maden og badet i sølvglinsende morild.
IB-CAS eleverne inddrog elever fra de lokale skoler i kystlivet og kreative workshops.
Kunstneren Hartmut Stockter åbnede finurlige veje for de unge til
forståelse af kunst, natur, kobber og uforklarlige ting blev indfanget med maskinerne - se billedet.
Hver eftermiddag blev der sejlet med turister på Lammefjorden.
Fantastisk uge i samarbejde Geopark Odsherred.
I 2022 afviklede vi campen med 15 elever.
Næste år bliver det med flere.Personale på Kystliv

Rasmus Joakim Johannes Thora Lauge Ture

Fra venstre Patrick, Niels, Søren og den elegant klædte herre er Peter.:)
I 2022 og 2023 har vi været en del folk på Kystliv.
Rasmus er den ene af vores kystlivsbådebyggere. Han har været ansat på Kystliv siden 2019. Den anden kystlivsbådebygger er Joakim, som har været ansat på Kystliv siden april 2022. Johannes er dygtig sejler og maritim altmuligmand. Thora og Lauge har begge været ansat i Håndværk På Havnen. Lauge er i januar 2023 startet som bådebyggerlærling på Kystliv - det er godt.)
Vi har også en gruppe af gode frivillige, som kommer hver tirsdag og torsdag. Det er Patrick, Søren, Niels og Peter, som hjælper med en række ting, der eller ville være svære at nå. TAK for den hjælp !
Endelig har vi haft meget gode folk i mentor- og praktikforløb. En af dem er Rasmus Tjørnum, som har udviklet sig fra landkrabbe til sømand.
Godt gået Rasmus !Afslutning
Det blev et langt første nyhedsbrev, om lidt af det der er sket siden åbningen af Kystliv.
I den tidlige sommer kommer nyhedsbrev nummer 2.


Venlig hilsen
Kystliv Holbæk / Ture Møller